Lataa maksuttomat materiaalit klikkaamalla tästä!

Tietosuoja

Alta löydät virallisen tietosuojaselosteen. Lyhyesti sanottuna henkilötietojasi käsitellään vastuullisesti henkilötietosuojalain mukaisesti eli tietosi ovat turvassa. Kunnioitan yksityisyyttäsi ja tietojasi kerätään vain Rohkea nainen -asiakasrekisteriin. En koskaan luovuta tietojasi ulkopuolisille markkinointitarkoituksiin ilman lupaasi.

(Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §)

1. Rekisterin pitäjä

Bettina Kanninen Tmi
Y-tunnus 2997023-8

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Bettina Kanninen
puh. 0451222745
bettina(at)rohkeanainen.fi
Oulunkylä, 00640 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Rohkea nainen -jäsenrekisteri. Myöhemmin tässä dokumentissä "jäsenrekisteri".

4. Henkilötietojen käsittelun tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, asiakas- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna. Käsittelyperusteena on asiakkaan antama suostumus, oikeutettu etu tai sopimuksen täytäntöönpano.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä sähköisesti osoitteeseen bettina(at)rohkeanainen.fi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää osittain tai kokonaan seuraavia tietoja:
- Asiakkaan etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite tai -osoitteet
- Postiosoite
- Puhelinnumero(t)
- Tiedot käsitellyistä tilauksista
- Kiinnostuksen kohteet
- Tilausten seurantatiedot
- Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot verkkosivustolla ja -palveluissa
- Markkinointiin ja myynnin edistämiseen liittyvät tiedot, kuten kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailuihin, webinaareihin ja tapahtumiin osallistuminen)
- Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

Rekisteröityneiltä asiakkailta lisäksi:
- Käyttäjätunnus
- Salasana

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat asiakkaan palveluihin rekisteröityessä syöttämät tiedot sekä asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostilla antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta.

Asiakkaan ostaessa jonkin yhteistyökumppanin tuotetta tai palvelua, on rekisterinpitäjällä oikeus ilmoittaa ostoon tarvittavat tiedot yhteistyökumppanille. Asiakas saa halutessaan yhteystiedot kyseisestä yrityksestä ja heidän rekisteriselosteestaan.

8. Tietojen säilyttäminen ja suojaamisen periaatteet

Rekisterinpitäjä säilyttää kohdassa 5 mainittuja tietoja toistaiseksi. Tietoja voidaan poistaa kohdan 10 mukaan.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain Bettina Kanninen Tmi palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tietoihin pääsy edellyttää salasanan ja käyttäjätunnuksen käyttämistä.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. Tietojen tarkastaminen ja muuttaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä rekisterissä löytyvät tiedot milloin tahansa. Tarkastusoikeus on maksuton. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa muuttuneet asiakastiedot rekisterinpitäjälle. Tarkastukset ja muutokset sähköpostitse: bettina(at)rohkeanainen.fi.

10. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja, väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms. tai rekisterissä olevan henkilön tiedot osoittautuvat vanhentuneiksi.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Tietojen poistaminen edellyttää kirjallisen pyynnön osoitteeseen bettina(at)rohkeanainen.fi. Tiedot on poistettu, kun asiakas saa asiasta vahvistuksen sähköpostiinsa.

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

 

Bettina Kanninen Tmi kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelen rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Vastaan mielelläni kaikkiin tietosuoja-asioita koskeviin kyselyihin sähköpostitse bettina(at)rohkeanainen.fi.

 

Päivitetty 25.7.2019

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.